Saukkonen_Partners_Keravan_Energia_3
Keravan Energia
Suunnittelimme modernille energiayhtiölle, Keravan Energialle olemassa olevien toimitilojen laajennuksen. Toimitiloja laajennettiin aikaisemmin yhtiön huoltotoiminnan huoltohallina toimineeseen tilaan. Korkea, teollisuushenkinen ja ilman käyttötarkoitusta jäänyt halli oli yhtiön näkökulmasta tila, jota ei pystytty hyödyntämään toimistokäytössä. Laadimme suunnitelman, jossa olemassa olevien korkeiden nosto- ja huolto-ovien aukkoja hyödynnettäisiin uusina isoina ikkuna-aukkoina. Näin saataisiin tuotua etelään osoittavalta julkisivulta paljon luonnonvaloa tilojen sisään ja nostettua niiden käytettävyyttä sekä viihtyisyyttä. Haimme rakennuslupaa tilojen käyttötarkoituksen muuttamiselle toimistokäyttöön sekä julkisivumuutosta olemassa olevien nosto-ovien muuttamiseksi uusiksi isoiksi ikkuna-aukoiksi. Avarat ja korkeat tilat yhdistettiin nykyisiin toimistotiloihin uusilla kantaviin seinälinjoihin puhkaistuilla aukotuksilla sekä kulkusillalla. Yhtiön ryhmätyö-, kahvio- ja kohtaamistilat sekä tuote- esittely- ja isot neuvottelutilat sijoitettiin uuteen saneerattuun laajennusosaan.

Arkkitehtisuunnittelu

  • Muutoslupa

Sisustusarkkitehtisuunnittelu

  • Tilajako
  • Kiintokalusteet
  • Pinnat
  • Materiaalit
  • Valaistus
  • Sisustussuunnittelu
MyBnB
Saukkonen_Partners_MyBnB_1

Näytä projekti →

Samsung
Saukkonen_Partners_Samsung_1

Näytä projekti →